Kyläsuunnitelma -työryhmät

Jaa tieto

Kesän 2020 aikana Kyläyhdistykset valmistelivat kyläsuunnitelmatyön aloitusta ja nimesivät edustajan / edustajia kyläsuunnitelma -työryhmiin. Väki on hiukan vaihtunut ryhmissä, mutta tässä esiteltyinä alkuperäiset ryhmien kokoonpanot.

Jokainen ryhmä on kokoontunut hankkeen seurantaryhmään kuuluvan ryhmänjohtajan kera, sen mukaan kuin on ollut tarvetta yhteisille kokoontumisille. Näiden kokoontumisten pohjalta ja kyläyhdistysten ohjeistamana elinvoimakoordinaattori on laatinut kirjallisen yhteenvedon. Kyläsuunnitelmien päivittäminen ja tarvittavien toimenpiteiden koordinointi kuuluu kunkin kylän kyläyhdistyksen toimintaan. Kyläsuunnitelma on hyvä tarkistaa esimerkiksi vuosittain järjestettävässä yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.

Kyläsuunnitelma työryhmien sivuja päivitetään hankkeen kuluessa.

Kyläsuunnitelma -työryhmien esittely:

Lapset, nuoret ja koulu:

Tämän ryhmän vetäjänä toimii Saara Lahnamäki ja ryhmään on kuulunut / kuuluu seuraavat jäsenet:

Juolslahti: Hannele Järvinen, Kirsi Lehmussaari (osan aikaa), Heidi-Johanna Rannos
Koskenpää: Karoliina Ohls-Rutanen
Länkipohja: Mirka Laakso


Asuminen ja palvelut – työryhmä

Ryhmän vetäjänä toimii seurantaryhmän puheenjohtaja Antti Lähdesmäki ja ryhmään ovat kuuluneet / kuuluvat seuraavat jäsenet:

Juokslahti: Helena Pirinen, Pirkko-Liisa Suominen
Koskenpää: Markos Koskinen
Länkipohja: Petri SaloElinvoima -työryhmä:

Työryhmän vetäjänä toimii Markku Koponen Koskenpäältä ja ryhmään ovat kuuluneet / kuuluvat seuraavat jäsenet:

Juokslahti: Arttu Lahtinen, Leo Värelä
Koskenpää: Pertti Koskinen
Länkipohja: Jaakko Lindström, JP Kärkinen

Turvallisuus -työryhmä

Kyläturvallisuus työryhmän jäsenet ovat kukin pelastusalan ammattilaisia. Ryhmänvetäjänä toimii Ismo Reitmaa ja asiantuntijajäsenet ovat:

Juokslahti: Jere Luostarinen (alussa), Ismo Reitmaa
Koskenpää: Kari Linna, Jorma Poti
Länkipohja: Ville Rantanen