Kyläsuunnitelmatyö

Jaa tieto

Kuvassa: Ismo Reitmaa, Saara Lahnamäki

Elävät kylät -hankkeen myötä kesällä 2020 aloitettiin kyläsuunnitelmien valmistelutyö, josta kerroimme mm. hankkeen facebook-sivuilla: https://www.facebook.com/elavatkylathanke/photos/154503359476837

Seurantaryhmä valitsi 4 erilaista teemaosiota (1. lapset, nuoret, koulu, 2. asuminen ja palvelut, 3. elinvoima ja 4. turvallisuus), joihin nimettiin jokaiselta kylältä työryhmän jäsenet. Elokuussa 2020 kokoonnuttiin ensimmäistä kertaa kyläsuunnitelma -porukalla hankkeen toimistolle. Ohessa tästä tapaamisesta pari kuvaa

Kuvassa vasemmalta: Jaakko Lindström, JP Kärkinen, Mirka Laakso, Arttu Lahtinen, Leo Värelä ja Hannele Järvinen. 

Kuvassa vasemmalta: Pertti Koskinen, Ville Rantanen, Markku Koponen, Markos Koskinen, Kari Linna, Erkki Linna

Syksyn aikana ryhmät kokoontuivat ryhmänvetäjien johdolla pohtimaan kehitettäviä aihealueita kyläkohtaisesti. Tämän työn yksi tärkeimmistä aineistoista oli kevään 2020 Kyläkyselyn vastaukset (https://www.facebook.com/elavatkylathanke/photos/143009963959510).

Kyläsuunnitelmat on tarkoitus liittää Keski-Suomen Kylät ry:n kylämme.fi -alustalle siten, että jokainen kylä/kyläyhdistys vastaa kyläsuunnitelman sisällön päivittämisestä. Ryhmien työ jatkuu ja kyläyhdistysten hallitukset käsittelevät myös kyläsuunnitelma-materiaalin tahoillaan. Kyläsuunnitelmien julkistuksen arvioitu ajankohta on kevät-kesä 2021.