Mistä hankkeessa on kysymys?

Jaa tieto

Loppuvuodesta 2018 Länkipohjan Seudun Kyläyhdistyksen aktiivisen puuhamiehen Antti Lähdesmäen yhteistyökutsusta aloitettiin kokoontua vapaamuotoisen nk. kylien kehitysryhmän kanssa. Näitä tapaamisia pidettiin mm. Länkipohjan Kylätilassa, Juokslahden koululla sekä Koskenpäällä Porkkalan kylätalolla. Ryhmissä pohdittiin eri näkökulmista Jämsäläiskylien tulevaisuutta ja elinvoimaa, mm. kyläkoulujen asemaa, digiasioita, yrittäjyyttä, matkailijoiden palveluita, veistintää, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Kesällä 2019 aikana aktiiviporukan ajatukset hioituivat konkreettisiksi toimiksi siten, että tarkoin sorvattu hankehakemus jätettiin syyskuussa paikallisen Leader Vesurin toimistoon. Marraskuun aikana saimme myönteisen päätöksen Ely-keskukselta ja joulukuussa 2019 aloitettiin hankkeen elinvoimakoordinaattorin rekrtytointi.

Elävät kylät -hankkeen toimintaa ohjaa ja suunnittelee seurantaryhmä, jonka jäsenet ovat: Antti Lähdesmäki (pj), Ville Erkkilä (Länkipohja), Samuli Laurila (Länkipohja), Pekka Savolainen (Länkipohja), Ismo Reitmaa (Juokslahti, Saara Lahnamäki (Juokslahti), Markku Koponen (Koskenpää) ja Pirjo Niinimäki (Koskenpää). Seurantaryhmä tekee yhteistyötä myös Leaser Vesuri-ryhmän kanssa (toiminnanjohtaja Raisa Saarilahti-Kulju ja hankesihteeri Maarit Polvi-Malkki). Hankkeelle on nimitetty myös kummit: Erkki Linna sekä Arja Kuningas (aikaisemmin Hannele Nikkinen ja Veikko Mattila).

Leader Vesurin toimistolla Jämsässä: Maarit Polvi-Malkki ja Raisa Saarilahti-Kulju

Tammikuussa 2020 palkattiin elinvoimakoordinaattoriksi Länkipohjalainen Tiina Rantanen, joka työskenteli tehtävässä maaliskuun puoliväliin asti. Helmikuun alussa hanke ja kylät olivat edustettuina mm. Tampereella Asta-messuilla ja Jyväskylän Rakentaja-messuilla.

Kuvassa Koskenpään messuesittelijä Riitta Matikainen sekä elinvoimakoordinaattori Tiina Rantanen
Kuvassa: Antti Lähdesmäki, Tiina Rantanen ja Leena Lähdesmäki

Maaliskuun alussa toteutettiin mm. kaikkien kylien kyläkierrokset sekä käynnistettiin nettipohjainen, kaikille avoin Kyläkysely.

Kuvassa Koskenpään Pirtti

Huhtikuun alusta (1.4.alkaen) elinvoimakoordinaattorin tehtävään nimitettiin Tiinan seuraaja, Taina Puonnas Koskenpään kylältä.

Kevään aikana saatettiin Kyläkysely loppuun ja sen pohjalta aloitettiin mm. yhteistyö kaupungin eri toimialajoen ja yrittäjien kanssa. Kyläkyselyssä kylien asukkaat saivat vapaasti kertoa ja kommentoida oman kylän asioihin ja niiden kehittämiseen liittyviä asioita. Palveluiden säilyminen ja kylien koulut, vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet (mm. luontopolkujen raivaus) nousivat kyselyssä selkeästi esille kuin myös asumistyytyväisyys – luonnonrauha ja kauniit maisemat luovat elämiseen ja olemiseen mielekkyyttä monella tapaa.

Hankkeen tavoitteena on edistää kylien Juokslahti-Koskenpää ja Länkipohja viestintää ja markkinointia, edistää osaltaan elinvoimaa ja tukea kylän asukkaita ja yrittäjiä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä luoda uusia toimintatapoja /malleja yhteisten asioiden hoitamiseksi.

Elävät kylät -hanke on määräaikainen, hankekausi päättyy 30.9.2021 ja elinvoimakoordinaattori on palkattu 31.5.2021 asti.