Osallistava budjetointi -pilottihanke etenee Koskenpäällä

Jaa tieto

Elävät kylät -hankkeen ja Jämsän kaupungin yhteinen Osallistavan budjetoinnin pilotti-hanke etenee Koskenpäällä siten, että Kyläyhdistys Koskenpää ry on päättänyt käyttää koko tukisumman nuorisotilan järjestämiseen Koskenpään Kuntalaan ja samalla kertaa myös Kuntalan kokoustilaa tullaan kunnostamaan vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksia.

Osbu-rahalla palkataan määräajaksi myös nuorten illan ohjaaja. Nuorten ilta – toiminta käynnistetään Koskenpäällä jo syyskuun aikana. Käytännön järjestelyt toteutetaan yhdistysten välisellä yhteistyöllä. Tätä Jämsän 4H-yhdistyksen kautta ohjattua nuorten toimintaa on kaavailtu ainakin v. 2022 toukokuun loppuun asti, kohderyhmänä ovat 6-9 lk lapset ja nuoret. 

Oheisessa kuvassa Kuntalassa tulevan syksyn toimintaa ideoimassa vas. Leena Toivakka/Jämsän 4H-yhdistys, Jade Nivala, Koskenpää ry:n puheenjohtaja Markku Koponen ja Koskenpään Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Kati Hienola.

.Seuraamme hankekylien OSBU-pilotin etenemistä Elävät kylät -hankkeen somekanavilla.