Osallistavan budjetoinnin pilotti

Jaa tieto

OsBu (Osallistava budjetointi) on toimintamalli, jossa kyläläisten tai kaupungin asukkaiden ideoimista hankkeista/aloitteista valitaan joku/jotkut toteutettavaksi kaupungin etukäteen budjetoimalla rahoituksella, mahdollisuuksien mukaan asukkaiden talkootyöllä.  

Hankkeen puheenjohtaja Antti Lähdesmäen aloitteesta muodostettiin yhteistyöryhmä Jämsän kaupungin kanssa suunnittelemaan toimintamallin kokeilua hankekylissä. Neuvottelujen tuloksena Jämsän kaupungin valtuusto otti asian käsittelyyn ja kaupungin hallitus myönsi kullekin kylälle (Juokslahti, Koskenpää ja Länkipohja) 5.000,00 euroa käytettäväksi pilottiin.

Ideointi tapahtui avoimella nettilomakkeella loppuvuodesta 2020. Tarkoituksena oli, että idean lisäksi aloitteen laatija arvioisi lomakkeelle myös mahdolliset kustannukset sekä talkootyön osuuden. Määräaikaan mennessä aloitteita jätettiin kolmelta kylältä yhteensä 110 kpl.

Kyläläisten ideat ja aloitteet käsiteltiin kunkin kyläyhdistyksen hallituksen kokouksessa ja tämän jälkeen suoritettiin vielä seulotuista ideoista / teemakokonaisuuksista erillinen nettiäänestys (tammikuu 2021). Vastauksia kertyi jälleen reilusti, yli odotusten, kolmelta kylältä yhteensä 315 kpl. Äänestystuloksen perusteella kyläyhdistyksen jatkavat ideoiden valmistelua (mm. kustannusarvion laatiminen sekä tarvittavien toimenpidelupien haku). Toteutettavat aloitteet julkaistaan kevään 2021 aikana Elävät kylät -hankkeen somekanavilla.

 

Jämsän Kaupunki kerää tämän pilottihankkeen kokemukset ja käyttää saatuja tietoja mahdollisen osallistavan budjetoinnin toimintamallin- ja työkalun jatkokehittämiseksi Jämsän alueella laajemmin.