Koskenpään kyläsuunnitelma

Jaa tieto

Tämä kyläsuunnitelma on Kyläyhdistys Koskenpää ry:n suuntaa antava ohjekirja ja työkalu, johon on kirjattu asioita joita kylän edistämiseksi halutaan tehdä. Asiat on poimittu Elävät kylät -hankkeen kautta organisoidun Kyläkyselyn vastausten sekä hankekylien yhteisten kyläsuunnitelma -työryhmien työpajatyöskentelyn pohjalta. Nämä kyläsuunnitelman aihealueet ovat asioita, joihin kylän väki on toivonut vaikutettavan / huomioon otettavan lähivuosien kylätoiminnassa.

Kyläsuunnitelmaa päivittää ja ylläpitää Koskenpää ry:n hallitus.