Kyläturvallisuus

Jaa tieto

Kyläsuunnitelman Turvallisuus -työryhmässä koostettiin nk. turvallisuusohje kyläläisten käyttöön. Ohjeeseen on koottu käytännön vinkkejä yleisimmissä poikkeustilanteissa. Talleta tärkeät numerot kännykkääsi ja jos mahdollista lataa 112-sovellus puhelimeen.

Syrjäseuduilla on tärkeätä myös tarjota ja huolehtia nk. naapuriavusta, voit naapurien kanssa sopia ringistä, joka huolehtii tarvittaessa tiedon välityksestä tai vaikkapa omaisuuden silmälläpidosta. Pitkien sähkökatkojen varalta on syytä myös päivittää kotihätävara ajan tasalle. Neuvo ja ohjeista myös lapset ja nuoret toimimaan oikein mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Voit tulostaa oheiset kuvat itsellesi ja täydentää niitä soveltuvin osin. Kaavakkeita tullaan täydentämään kyläyhdistysten kyläsuunnitelmien mukaisesti. Kyläsuunnitelmissa kuvataan mm. ajankohtaisten turvallisuus -teemaisten tapahtumien järjestämisestä jokaisella kylällä.

Kyläsuunnitelman Turvallisuus -työryhmän jäseninä toimivat:

Ismo Reitmaa (Juokslahti), Kari Linna (Koskenpää), Ville Rantanen (Länkipohja), Jorma Poti (Koskenpää)

Hyödyllisiä linkkejä:

Kyläturvallisuus

https://www.kodinturvaopas.fi/https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-ja-paloturvallisuus/sahkokatkot/

https://www.spek.fi/turvallisuus/oppaat/

Kyläturvallisuusvideo