Kyliemme Kyläsuunnitelmat

Jaa tieto

Hankekylien kyläsuunnitelmat on julkaistu ja kyläyhdistykset vastaavat kyläsuunnitelmien ylläpidosta ja toteutuksesta. Kyläsuunnitelmaan on kirjattu asioita jotka ovat kyläläisten mielestä syytä huomoida kylän kehittämisessä. Kyläsuunnnitelma käydään vuosittain läpi ja sitä päivitetään tarpeen mukaisesti, yleisimmin kyläsuunnitelman aikajana on pitkäjänteinen, toteutusaika n. 1-5 vuotta.

Kyläsuunnitelma -työn ideointi aloitettiin Elävät kylät-hankkeen toimesta vuoden 2020 elokuussa, tuolloin pidettiin ensimmäinen kick off-tilaisuus hankkeen toimistolla. Syksyn aikana ja alkuvuodesta 2021 ryhmät kokoontuivat ryhmänjohtajan kera keskustelemaan kylien ajankohtaisista asioista ja pohtimaan kyläsuunnitelman sisältöä. Kyläsuunnitelmien laatimisessa hyödynnettiin Kyläkyselyn vastauksia. Jokaisessa ryhmässä oli jäsen/jäseniä Juokslahdelta, Koskenpäältä ja Länkipohjasta.

Kyläsuunnitelman työstämiseksi valikoitui yhteisöllinen kylien välinen ryhmätyö -työskentely. Valittujen teemojen ympärille etsittiin kylien somekanavien kautta talkoolaisia yhdessä asioita käsittelemään. Ryhmien johtajat valittiin Elävät kylät -hankkeen seurantaryhmän jäsenistä ja kyläsuunnitelmien aihealueiksi valikoituivat seuraavat neljä teemakokonaisuutta:

  1. Lapset, nuoret ja koulu (ryhmänjohtaja Saara Lahnamäki)
  2. Asuminen ja palvelut (ryhmänjohtaja Antti Lähdesmäki
  3. Elinvoima (ryhmänjohtajana Markku Koponen
  4. Turvallisuus (ryhmänjohtajana Ismo Reitmaa)

Turvallisuus -ryhmän työntuloksena laadittiin myös turvallisuusohjeita.

Kyläsuunnitelmat ovat julkisia dokumentteja ja palautetta niistä voi antaa kyläyhdistyksille suoraan.

Kyläsuunnitelmat on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan tallettaa tulevaisuudessa Keski-Suomen kylät ry:n avustuksella kylamme.fi -alustalle.

Pikalinkit:

Juokslahden kyläsuunnitelma

Koskenpään kyläsuunnitelma

Länkipohjan kyläsuunnitelma

Turvallisuusohjeet